ADR – co to?

Transport ADR

ADR – co to?

Z określeniami ADR, transport ADR czy transport materiałów niebezpiecznych spotkała się większość z nas. Nie każdy jednak wie, czym dokładnie jest ADR i jakie warunki muszą zostać spełnione, aby taki przewóz było możliwy. Poniżej najistotniejsze informacje. Zachęcamy do lektury! 

ADR co to jest?

ADR to międzynarodowa konwencja dotycząca przewozu drogowego ładunków niebezpiecznych. Jest to zbiór przepisów zawierający zalecenia Komisji Narodów Zjednoczonych ONZ z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych. Umowa ADR wydana została przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego 30 września 1957 roku w Genewie. Umowa nowelizowana jest co dwa lata, funkcjonuje w 46 państwach, w tym również w Polsce. 

W załącznikach dokumentu między innymi znajdują się informacje dotyczące: 

 • Podziału ładunków ‒ w dokumencie znajdują się informacje na temat podziału ładunków niebezpiecznych na 13 klas zagrożeń.
 • Oznakowania ładunku ‒ wymagany jest czterocyfrowy numer UN, określający niebezpieczne właściwości materiału, gazu, substancji i innych.
 • Pojazdów ‒ pojazdy muszą być przystosowane do transportu materiałów niebezpiecznych i w prawidłowy sposób oznakowane.
 • Wyposażenia pojazdów ‒ pojazd transportujący ADR musi być wyposażony w odpowiedni sprzęt umożliwiający zabezpieczenie pojazdu w razie wypadku.
 • Kierowców ‒ kierowcy przewożący materiały niebezpieczne muszą przejść odpowiednie szkolenia i zdać egzamin, kierowca musi dysponować stosownym zaświadczeniem ADR.

Ładunki niebezpieczne ADR co to?

Ładunki niebezpieczne to takie, których przewóz jest niemożliwy lub możliwy po spełnieniu konkretnych, prawnie określonych warunków. Za ładunki niebezpiecznie uważane są: 

 • materiały i przedmioty wybuchowe
 • materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
 • materiały utleniające
 • materiały trujące
 • materiały żrące
 • materiały promieniotwórcze
 • gazy palne, niepalne, trujące
 • materiały ciekłe zapalne
 • materiały stałe zapalne
 • i inne

Przewóz materiałów niebezpiecznych

W przypadku ADR wszystko musi odbywać się z zachowaniem norm i przepisów bezpieczeństwa. Zarówno prace z zakresu rozładunku, załadunku, jak i transportu oraz magazynowania muszą być przeprowadzone z największą ostrożnością a pojazdy i cysterny być odpowiednio przystosowane i oznakowane. Niezbędne sa tutaj specjalistyczna wiedza i odpowiedniw umiejętności, właśnie dlatego warto zdać się na prawdziwych fachowców. 

Podsumowanie

ADR  został opisany i zalegalizowany przez międzynarodową konwencję ADR w Genewie w 1957 roku. Transport ADR, czyli transport materiałów niebezpiecznych, między innymi gazów palnych, niepalnych, trujących, materiałów zapalnych, materiałów żrących wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Niezbędne są odpowienio przystosowane i oznakowane pojazdy, kierowca musi dysponować stosownym zaświadczeniem ADR. Niezwykle ważne jest, ale każda z czynności – załadunek, rozładunek przewóz, magazynowanie przebiegały z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.