Diagnostyka #2

Badania techniczne pojazdów

Wykonujemy przeglądy rejestracyjne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do i powyżej 3,5t.

 • samochody osobowe
 • samochody dostawcze
 • samochody ciężarowe
 • motocykle
 • ciągniki rolnicze
 • badania techniczne pojazdów sprowadzonych z za granicy
 • badania pojazdów przystosowanych do zasilania gazem LPG
 • badania pojazdów przystosowanych do przewozu osób TAXI
 • badania pojazdów po wypadku, kolizji drogowej
 • badania pojazdów z zabranym dowodem rejestracyjnym
 • badania pojazdów przystosowanych do nauki jazdy „L”
 • badania pojazdów uprzywilejowanych
 • sprawdzanie pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczep (HAK)

Badania techniczne pojazdów należy przeprowadzać przed upływem ważności wpisu umieszczonego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu o czym mówi art. 81 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.)

Zapraszamy do kontaktu!

  Badania techniczne pojazdów ‒ najważniejsze informacje 

  Badania techniczne pojazdów przeprowadzane są w mających odpowiednie uprawnienia stacjach kontroli pojazdów. Wyróżnimy stacje podstawowe i stacje okręgowe. Stacje podstawowe zajmują się kontrolą okresową i dodatkową pojazdów o dmc do 3,5 ton oraz przyczep przeznaczonych do dołączenia do wymienionych wyżej pojazdów. Stacje okręgowe przeprowadzają natomiast badania pozostałych pojazdów, w tym także badania co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych.

  Regularne wykonywanie badań technicznych pojazdów jest obowiązkiem każdego właściciela pojazdu. Zaniechanie wyżej wymienionej kwestii może skończyć się utratą dowodu rejestracyjnego oraz grzywną.

  Wyróżniamy:

  • badania techniczne okresowe, czyli takie które trzeba wykonywać w ustalonych przedziałach czasowych
  • badania dodatkowe, na które może skierować funkcjonariusz policji, który podczas kontroli stwierdzi, że samochód stanowi zagrożenie 
  • badania co do zgodności z warunkami technicznymi, które dotyczą pojazdów zabytkowych. 

  Jak przebiega badanie techniczne pojazdu? 

  Podczas badania technicznego diagnosta sprawdza stan techniczny pojazdu oraz to, czy dany pojazd nie stanowi zagrożenia dla kierowcy, pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego. Między innymi kontrolowane są: 

  • oświetlenie wewnętrzne
  • ogumienie 
  • nadwozie (stopień skorodowania)
  • zawieszenie
  • układy hamulcowy, jezdny, amortyzacji, kierowniczy, wydechowy 
  • emisja spalin 
  • wycieraczki i spryskiwacze
  • gaśnica, trójkąt 

  W przypadku wykrycia usterek diagnosta może zatrzymać dowód rejestracyjny. Od tego momentu kierowca ma 7 dni na naprawę usterek. Fachowiec wystawia odpowiedni dokument. Jeśli wykryte zostaną poważne problemy, wzywana jest laweta, a kierowca nie może poruszać się pojazdem do czasu jego naprawy.

  Cennik

  Okresowe badanie techniczne:Cena brutto
  motocykl, ciągnik rolniczy62,00
  samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15
  osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c.,
  pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w
  98,00
  samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej
  3,5 t do 16 t d.m.c
  153,00
  samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej
  16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy
  176,00
  autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą199,00
  przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c40,00
  przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c50,00
  Pełny cennik naszych usług znajdziesz tutaj