Nowelizacja przepisów drogowych w 2022 roku

Nowelizacja przepisów Prawa o ruchu drogowym weszła w życie 1 stycznia 2022 roku. Z ustawą tą wiąże się wiele znaczących zmian. Przede wszystkim kierowcy muszą dokładnie zapoznać się z nowym taryfikatorem mandatów i punktów karnych oraz rozporządzeniami, dotyczącymi między innymi zapłaty ubezpieczenia OC samochodu. Nie da się ukryć, że kary za niestosowanie się do przepisów są dużo dotkliwsze niż były do tej pory, zmuszają kierowców zatem do zdjęcia nogi z gazu. Co się zmieniło? Na co uważać i zwrócić szczególną uwagę? Zapraszamy do przeczytania artykułu

Zmiany w kodeksie drogowym

Pierwsze dni stycznia upłynęły wielu kierowcom na analizie nowego taryfikatora mandatów. Głównym celem zmian, które zaszły w przepisach, jest podniesienie bezpieczeństwa na drogach oraz walka z tak zwanymi piratami drogowymi. Nie da się ukryć, że niektóre nowelizacje są rzeczywiście rewolucyjne. Z pewnością sporo wzrosły ceny mandatów, gdyż za przekroczenie dozwolonej prędkości o 30 km/h płaci się obecnie do 800 zł. Kolejną nowością jest niewątpliwie dłuższa obecność punktów karnych na koncie kierowcy. Czas ten został wydłużony z roku do dwóch. Co się zmieniło jeszcze w przepisach?

Nowy taryfikator mandatów – zmiany w przepisach

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany w kodeksie drogowym w 2022 roku:

Minimalna kara za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych wynosi obecnie 1 500 zł. Co więcej, jeśli ten sam kierowca ponownie dopuści się naruszenia omawianych przepisów w ciągu 2 lat, może zostać ukarany mandatem nawet do 3 000 zł.
Prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, będzie skutkowało karą w wysokości od 2 500 zł lub aresztem. Co więcej, prowadzenie po alkoholu lub środkach odurzających niemechanicznego pojazdu, czyli, np. roweru lub hulajnogi, jest zagrożone mandatem od 1 000 zł.
Jazda bez uprawnień skutkuje mandatem od 1 000 zł.
Omijanie zapór, półzapór, czy wjazd na przejazd, gdy nie ma za nim miejsca na kolejny pojazd, skutkuje mandatem od 2 000 zł.
Od 2022 roku nastąpiło również spore podniesienie maksymalnej grzywny do 30 000 zł. W 2021 roku kwota ta mogła wynieść maksymalnie 5 000 zł. Jest to zatem ogromny wzrost w porównaniu z zeszłym rokiem.

Nowe punkty karne

Warto również zwrócić uwagę na zmiany, jakie zaszły w punktach karnych. Poniżej prezentujemy zatem kilka najważniejszych nowelizacji.

15 punktów karnych – za niezatrzymanie się do kontroli, ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego lub katastrofy w ruchu lądowym, kierowanie pojazdem po alkoholu lub pod wpływem środków odurzających. Przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym.
10 punktów karnych – za nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku, naruszenie zakazu wjazdu na przejazd, jeśli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, za objeżdżanie opuszczonych zapór.
8 punktów karnych – za niestosowanie się do sygnałów świetlnych, niestosowanie się do nakazu „zakaz wyprzedzania”, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom oraz pojazdom szynowym.

Ubezpieczenia OC

Warto również przyjrzeć się zmianom w kwocie ubezpieczeń za pojazd. Od 2022 roku ubezpieczyciele mają wgląd do bazy CEPiK, wysokość stawki ubezpieczenia będzie zatem uzależniona od historii wykroczeń danego kierowcy. Osoby stosujące się do przepisów, mogą liczyć na nieco niższą kwotę składki.

Nie da się ukryć, że w roku 2022 nastąpiła spora zmiana w przepisach drogowych. Nowelizacji uległ przede wszystkim taryfikator mandatów, obecnie kierowcy za różnorodne wykroczenia płacą od 1 000 zł w górę. Jedną z największych zmian jest natomiast podniesienie maksymalnej grzywny do 30 000 zł, w 2021 roku kwota ta wynosiła 5 000 zł. Głównym celem nowelizacji przepisów jest oczywiście walka z piractwem drogowym i podniesienie bezpieczeństwa na drogach.